English French Norwegian Portuguese

Kongeriket Swaziland er et lite land, omgitt av land på alle kanter, i det sørlige Afrika. Det ligger like sør for Kruger-nasjonalpark og deler grenser med Sør-Afrika og Mosambik.

Naturen er mangfoldig, fra lavland i nord-sør retning avgrenset av Lebombo-fjellkjede på østsiden. På vestsiden stiger landet opp til det sentrale platået i Sør-Afrika. Dette området er spesielt vakkert og inkluderer imponerende granitt-utløpere.

Folket i Swaziland teller litt over 1 million, hvorav de fleste opprettholder de mange kulturelle tradisjonene til deres forfedre. Statsoverhodet er kong Mswati III, men det er også et valgt parlament. I motsetning til mange andre land bor befolkningen fortsatt overveiende på landsbygda.

Besøkende vil bli imponert over hvor utviklet Swaziland har blitt med sine gode veisystemer pluss blomstrende industrielle og næringslivssektorer. Men det er fortsatt et utviklingsland, og sliter med mange problemer, spesielt fattigdom og sykdom. Skaping av velstand gjennom handel er en måte å bidra til å løse disse problemene på og SMI er stolt av å spille en rolle i denne sammenhengen.