English French Norwegian Portuguese

Storfeproduksjon er hovedsakelig fra gress med bare en 3 måneders oppfetningsperiode for yngre dyr. I løpet av denne tiden får de sunne biprodukter fra Swazilands matindustri som hominy, hvetekli, melasse, sitrusmasse og bryggeri-korn.

Det er noen kommersielle bønder, men for det meste avles storfe av småbønder (i bølinger på ca 10 til 20 dyr) på fellesbeite.

SMI samarbeider tett med disse bønder og hjelper dem å forbedre sine virksomheter gjennom lån og teknisk bistand (for medlemmer av Power Team Association). Også ved å arrangere rabatter hos de største leverandørene av gårdstilførsel, ved å bruke Embivenis belønningskort, som gis til alle bønder som selger storfe til SMI.