English French Norwegian Portuguese

PRODUKT - SMAK, TEKSTUR OG ANDRE ATTRIBUTTER.

God kvalitet kan bare komme fra de fineste råvarene. Deretter sikrer hensynet til detaljer ved hjelp godt utformede produksjonssystemer, riktig utstyr og kompetente, velutdannede ansatte et riktig sluttresultat.

For Simunye Beef begynner denne prosessen på gården der SMI jobber med bonden for å gi den best mulige starten på prosessen.

KVALITETSPROGRAMMER.

SMIs kvalitetshåndboken er utformet for å sikre samsvar med British Retail Consortium (BRC)-standarder og beste praksis pluss selvfølgelig samsvar med EUs regelverk. Håndboken omfatter våre Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) og sporbarhetsprogrammer. HACCP-programmet ble iverksatt i 1998 og er dermed godt etablert.

Fordelen med å ha multinasjonale kunder betyr at vi drar nytte av deres kompetanse og ideer. Særlig for SMIs kvalitetsavdeling som mottar bistand fra Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) i Norge. Deres interesse er å sikre at vi møter de høye standarder som kreves for innførsel til Norge, men alle SMIs kunder får fordelen av dette arbeidet.

MATTRYGGHET OG TILSYN FRA MEAT HYGIENEDEPARTEMENTET

Som påkrevd av EU, blir SMIs virksomhet uavhengig overvåket av Department of Veterinary Services. For å gjøre dette er 23 høyt kvalifiserte medlemmer av Meat Hygiene-departmentet stasjonert her. Personalet omfatter to veterinærer, 18 kjøttinspektører og tre laboratorieansatte.

Plikter til denne avdelingen omfatter ante og post mortem, kjøttkontroll, tilsyn med modning av skrotter, miljøinspeksjon og regelmessig mikrobiologisk målinger med for eksempel ukentlige vattpinner tatt fra SMI-personale, -utstyr og -kjøttprodukter.