English French Norwegian Portuguese

Swaziland Meat Industries Limited (SMI) er et offentlig selskap, registrert og beliggende i Swaziland. Mesteparten av aksjene eies av ledelsen som har kjøpt dem under en management buyout i 1999. Dette har formet selskapets bedriftskultur som kan beskrives som hardt arbeidende og gründerorientert med en sterk lojalitet til våre kunder og leverandører.

SMIs viktigste markeder er i Swaziland og i det sørlige Mosambik hvor bedriftens flaggskip Simunye Beef- og Pork-merkevarer er ettertraktet hos de fleste kjøttforbrukere.

Utenfor Afrika eksporterer SMI oksekjøtt til en rekke land innenfor det europeiske frihandelsområdet (EFTA) og Den europeiske union EU). Disse omfatter Norge, Sveits, Storbritannia og de franske øyene i Det indiske hav La Réunion og Mayotte.

Kvalitetsstandarder holdes høyt, spesielt på storfekjøtt-anlegget som driftes etter en EU-standard under oppsyn av Swazilands Department of Veterinary Services (DVS) og blir jevnlig kontrollert av EU og av våre kunder.