English French Norwegian Portuguese

Eksport-storfekjøttanlegget (registreringsnummer SG1) ble etablert i 1965. Det inkluderer et slakteri og en utbeiningshall innenfor samme bygning, som selvfølgelig reduserer håndteringen til et minimum.

I 2001 etablerte SMI et separat anlegg for bearbeidet kjøtt som har vokst jevnt siden da. Dette anlegget fokuserer på utarbeidelse av forbrukspakninger og produksjon av enten råe eller kokte bearbeidede kjøttprodukter.

SMI driver også et grisehus og griseslakteri.

SMIs hovedkontor, eksport-storfekjøttanlegget , bearbeidet kjøtt-anlegget og Embiveni- butikken ligger alle på samme sted i Matsapha (26º 30'28"S 31º 17' 51" Ø) sentralt i Swaziland. Svineslakteriet og grisehuset ligger 100 km nordøstover i Simunye Sugar Estate (26º 08' 38" S 31º 51' 32" Ø) nær Hlane Game Reserve.