English French Norwegian Portuguese

SMI etablerte i 2010 The Embiveni Foundation, som skal skaffe penger til veldedige virksomheter i de rurale lokalsamfunnene som forsyner oss med storfe. Dette finansieres både av SMI og av kundene våre i Norge, og har som mål å "stimulere bærekraftig økonomisk vekst og gi bedre levevilkår; særlig for de som i mindre grad er i stand til å gjøre dette for seg selv".